برچسب گذاری توسط: موضوع دستگیری امیرتتلو

معضلی به نام تتلو 0

معضلی جدید به نام تتلو

«امیر حسین مقصودلو» که چندی پیش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، پس از حضور در این مجتمع اتهام خود را تشویش به فساد فحشا اعلام کرد که عصر دیروز توسط نیروی انتظامی...