برچسب گذاری توسط: موریتس ارنست

0

موسیقی بتهوون ؛ زبان مشترک ملل دنیاست

رادیو پارسی – آرمین اسرافیلی : موریتس ارنست معتقد است: اگر ما درباره زبان جهانی موسیقی صحبت می‌کنیم باید قبول کنیم که موسیقی بتهوون همیشه توسط تمام دنیا پذیرفته می‌شود. مویتس ارنست (پیانیست آلمانی) در...