برچسب گذاری توسط: من هم یک کوچه گرد عاشقم

2

همراه با هنرمندان برای کودکان سر زمینم/ #من_هم_یک_کوچه_گرد_عاشقم

خدا را خدارا…درباره ی یتیمان… مبادا گاه سیر و گاه گرسنه بمانند…و حقوقشان ضایع گردد… بی شک  می توان گفت یکی از وظایف اصلی هنر نمایاندن درد ها و معضلات اجتماعی جامعه است و...