برچسب گذاری توسط: مصاحبه با امین الله رشیدی

امین الله رشیدی 0

امین الله رشیدی: جوانان باید به سمت هنر ایرانی گرایش پیدا کنند

امین الله رشیدی معتقد است که دلیل اصلی که جوانان به سمت اعتیاد می روند این است که تفریحات سالم وجود ندارد و جوانان ایرانی کمتر به سمت هنر ایرانی گرایش دارند در صورتیکه اگر هنر را گسترش دهیم متوجه می شویم که این موضوع در کناره گیری افراد از اعتیاد چقدر موثر و مفید است.