برچسب گذاری توسط: محمد امین میرزاده

0

انجمنی از بانوان مستقل [نمایش]

نمایش «انجمن بانوان مستقل» به کارگردانی سهیل میرزاده به روی صحنه سالن ارغنون رفت. به گزارش رادیو پارسی این نمایش که نوشته ی یکی از نویسندگان تحصیل کرده و خوش قریحه ی کشورمان جناب...