برچسب گذاری توسط: فراخوان دوسالانه کتاب

0

فراخوان چهارمین دوسالانه کتاب برتر جشن خانه موسیقی

خانه موسیقی ایران فراخوان شرکت نویسندگان، پژوهشگران و ناشران در چهارمین دوسالانه کتاب برتر جشن این مجموعه صنفی را منتشر کرد. به گزارش رادیو پارسی خانه موسیقی ایرانی دوشنبه ۲۱ تیر ماه فراخوان شرکت...