برچسب گذاری توسط: علم الهدی

0

کنسرت جولانگاه دشمن است

امام جمعه مشهد با اشاره به سخنان اخیر رهبری ابراز داشت: نکته‌ای که مقام معظم رهبری بارها به آن تأکید داشتند توجه مسئولان به نفوذ فرهنگی است زیرا از نفوذ امنیتی، فکری و سیاسی در جامعه مهم تر است.