برچسب گذاری توسط: سخنگوی ارشاد

0

ارجمند نیروی بسیار خوبی بود

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درپی استعفای مدیرکل دفتر موسیقی گفت: «رفتن پیروز ارجمند به دنبال استعفای خودش اتفاق افتاد، البته پشت هر استعفایی دلایل پنهانی...