برچسب گذاری توسط: سازمان سینمایی

بازگشت فضای اعتماد و احترام و آرامش به سینمای کشور 0

بازگشت فضای اعتماد و احترام و آرامش به سینمای کشور

حجت اله عیوبی رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص نهادهای صنفی، اقتصاد سینما، توسعه زیرساخت‎ها، شورای نمایش‎، عدالت در سینما مطالبی را عنوان کرد به گزارش رسانه هنری رادیو پارسی حجت اله عیوبی درباره...