برچسب گذاری توسط: سارا شاعرودیان

0

نمایش واریاسیون در تماشاخانه باران به روی صحنه رفت

به گزارش رادیو پارسی نمایش واریاسیون به کارگردانی مرتض جلیلی دوست چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت در تماشاخانه باران واقع در خیابان فلسطین به روی صحنه رفت متن این نمایش کاری متشکل از همکاری مرتضی جلیلی...