برچسب گذاری توسط: رضا معدنی پور

ونمایی کتاب یا انگار نمیشود به تو رسید 0

روزبه حسینی:داستان این کتاب درباره ی رسیدن و نرسیدن است/از کتاب یا انگار نمی شود به تو رسید رونمایی شد

عصر روز شنبه در تماشاخانه ی سه نقطه از کتابی رونمایی شد که بعد از ١٦ سال مجوز انتشار گرفته است.به گزارش رادیو پارسی ، کتاب( یا انگار نمی شود به تو رسید) به...