برچسب گذاری توسط: راک درایران

0

« راک » در کف خیابان

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : شهر، صدای بوق بی‌پایان و ترافیک‌های چند صد متری است؛ چراغ قرمز، چراغ سبز و عجله برای رسیدن به تمام قرارهای یک روز شلوغ. گوشه و کنار، گدایی...