برچسب گذاری توسط: در گذشت رحم خدا نوری شاد

0

“رحم خدا نوری شاد” در گذشت

رادیو پارسی – مریم رحیمی : “رحم خدا نوری شاد” استاد سرنا نواز لرستان به دلیل عارضه ریوی در شهر درود در گذشت. نوری شاد از مدتها پیش به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان...