برچسب گذاری توسط: حمیرا ریاضی

0

یادم تو را فراموش… [نمایش]

پنج شنبه شب علی اوسیوند و حمیرا ریاضی به تماشای نمایش یادم تو را فراموش نشستند.«یادم تو را فراموش» به کارگردانی ژاله صامتی در تماشاخانه ایرانشهر در حال اجراست. به گزارش رسانه هنر رادیو پارسی...