برچسب گذاری توسط: حال بهنام صفوی

0

حال بهنام صفوی خوب است

رادیو پارسی – مهسا شفیع : میلاد لطیفی درباره حال کنونی صفوی گفت : بعد از عمل حال بهنام بااینکه همچنان هوشیاری کامل را به دست نیاورده، بهتر است. البته به دلیل اینکه ایشان عمل جراحی...