برچسب گذاری توسط: جشنواره

0

معرفی داوران بخش مسابقه جشنواره سراسری تئاتر رضوی

هیئت داوران یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی به دبیری محمود عزیزی که در خراسان شمالی برگزار می گردد انتخاب و معرفی شدند به گزارش رسانه هنری رادیو پارسی دکتر تاجبخش فناییان، سیاوش طهمورث و...