برچسب گذاری توسط: بهرزو غریب پور

0

اپرای سعدی لغو شد !!!

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی :لغو شد،برای ما به همین راحتی است که این دو کلمه را می‌خوانیم؛ برای بهروز غریب‌‍پور که بیش از ده سال است عمر خود را صرفِ اپرای عروسکی...