برچسب گذاری توسط: بابک صحرایی

0

سال هاست که موسیقی کوچه بازاری بیشتر از موسیقی رسمی طرفدار دارد

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : نیما مسیحا و حامی مهمان کارگاه ترانه بابک صحرایی در روز دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ بودند و این جلسه از کارگاه ترانه با حضور دو خواننده مطرح موسیقی برگزار...