برچسب گذاری توسط: اسپندار

0

بی معرفتی همشهری های اسپندار!

رادیو پارسی – آرمین اسرافیلی : شیرمحمد اسپندار ،تنها دونلی نواز ایران است که این روزها خیلی از وضعیت کاری اش راضی نیست. چندی پیش موضوع تبدیل شدن خانه او به موزه در رسانه ها...