برچسب گذاری توسط: استعفا

0

به عنوان مدیر کل نقش حاکمیتی نداشتم

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : دفتر موسیقی وزارت ارشاد مثل همیشه شلوغ است. بعضی‌ها که خبر استعفای مدیرکل آن را شنیده‌اند، آمده‌اند تا کارهای نیمه‌تمام‌شان را انجام دهند. چند نفر از شنیدن خبر...