برچسب گذاری توسط: استاد فنی زاده

نمایش موسیقی مجلسی 0

مجلسی یا غیر مجلسی ، مسئله این است

موسیقی مجلسی نمایشنامه ای تک پرده ای که آرتور کوپیت آنرا در سال ۱۹۶۲ نوشت. زمان نمایشنامه درسال ۱۹۳۸ و مکان آن تیمارستان است. به گزارش رادیوپارسی نمایشنامه این اجرا درباره هشت زن است که...