برچسب گذاری توسط: ارشاد

هیأت وزیران 0

هیأت وزیران پای اماکن نیروی انتظامی را از پروسه صدور مجوز کنسرت بُرید

پس از گذشت چند روز هیأت وزیران در مصوبه‌ای با اصلاح ماده ۲۰ آیین‌نامه اماکن عمومی، اختیارات نیروی انتظامی در ورود به نحوه برگزاری کنسرت‌های موسیقی را محدود به امور ترافیکی و انتظامی کرده، امروز...