برچسب گذاری توسط: اخبار هنر

نمایشگاه نقاشی پانته آ بهرام 0

پیام ایرایی: در اجرای این آثار به دنبال حال خوب برای همه ی مردم بودم/نگاهی به نمایشگاه زن، زمین تجربه ی مشترک پیام ایرایی و پانته آ بهرام

زن، زمین عنوان تجربه ی مشترکی از پانته آ بهرام و پیام ایرایی است. نمایشگاهی ترکیبی از نفاشی، عکس، شعر و موسیقی که در گالری آرایانا برپا شده است.پانته آ بهرام به عنوان یک...