برچسب گذاری توسط: آرش پورمحک

نمایش «درنگ» به روی صحنه رفت 0

نمایش «درنگ» به روی صحنه رفت

نمایش «درنگ» به نویسندگی و کارگردانی «آرش پور محک» از ۱۶ خرداد در سالن «حافظ» در حال اجرا می باشد. نمایش درنگ به کارگردانی «آرش پور محک» و  بازی «حسین سپهر نژاد» و «دریا...