معرفی کتاب گی یودُسه با عنوان «درگلستان سعدی»

اشتراک گذاری :
معرفی کتاب گی یودُسه با عنوان «درگلستان سعدی»

گی یودُسه شاعر ، نمایشنامه نویس و داستان پرداز معاصر فرانسوی ( ۱۹۶۴ -۱۸۸۵ ) کتابی با عنوان «در گلستان سعدی» نگاشته و این عنوان را برای مجموعه ای از داستان های خود برگزیده است . وی سعدی را خوب می شناخته و از او الهام بسیار گرفته است . آشنایی او باسعدی ازدو راه بوده است: یکی از راه ترجمه های متعدد گلستان و بوستان و شرح هایی که به زبان فرانسه بر آنها نوشته شده و دیگری به یاری برخی از ایرانیان مقیم فرانسه است .

سهم گی یودُسه نیز در شناساندن سعدی به فرانسویان معاصر بسیار زیاد بوده است ؛ زیرا از سال ۱۹۰۳ تا سال ۱۹۶۱ ، به مدت ۵۸ سال ، به انتشار داستان هایی پرداخته که آنها را کم و بیش از سعدی گرفته است . وی نخست این داستان ها را در روزنامه ها و مجلات ادبی منتشر می کرد و سپس به چاپ آنها در مجموعه هایی جداگانه ، با نام هایی که برخی از آنها آثار سعدی را به یاد می آورد می پرداخت ولی همه داستان های او به پیروی از سعدی نوشته نشده و برخی نیز از آثار دیگر شاعران ایرانی مایه گرفته و تعدادی نیز آفریده و پرداخته ذهن خود او است و البته در این دسته از داستان ها ، تاثیر نویسندگان ایرانی مشهود است .

آنچه در آثار سعدی ، شاعر فرانسوی را مجذوب کرد ، نخست ارزش های اخلاقی و سپس نکته سنجی و ظرافت طبع حکایات او است.از میان استعارات و تشبیهات شعر سعدی ، گل و بلبل ، مضامین متعددی را به وی الهام بخشیده است.و از آنجا که در زبان شعر فرانسه مضامینی از قبیل گل و بلبل بسیار کم است،به کار بردن عین کلمات فارسی در اشعار وی اهمیت بیشتری پیدا می کند و شاید از راه اشعار او و شاعرانی مانند او باشد که امروز برخی از فرانسویان این کلمات را خوب می شناسند و آنها را در همان معانی استعاری فارسی به کار می برند .

بسیاری از داستان ها ی «در گلستان سعدی» سرودی در ستایش گل و بلبل است و گاه نیز در داستان های گی یودُسه،گل نشانی از عشق سرمدی و گم شده ابدی است.در این گونه داستان ها تاثیر برخی از عرفای ایرانی نیز آشکار است.در برخی از داستان ها شاعر فرانسوی به پیروی از سعدی و حافظ ، عاشقان را درس عشق می آموزد که باید جانب معشوق را گرامی دارند و خاطرش را نیازارند . ولی گاه شاعر فرانسوی عین حکایات را از سعدی و یا دیگر شاعران ایرانی گرفته و آنها را به فرانسه در آورده است . البته در این گونه داستان ها بیشتر ارزش اخلاقی و اجتماعی آنها مورد نظر وی بوده است .شیوه گی یودُسه چنین است که نخست اصل داستان را بازمی گوید و سپس در چند بیت نتیجه اخلاقی آن را شرح می دهد . برخی از داستان ها ی «در گلستان سعدی» نیز حاصل شنیده های گی یودُسه در خصوص ایران و ایرانیان است.همچنین اشعار بسیاری را در این کتاب می توان یافت که یا تحت تاثیر مستقیم خیام نوشته شده و یا ترجمه صریح رباعیات خیام است .

معرفی کتاب جدیدترین بخش رسانه هنر رادیو پارسی است که برای علاقمندان به این بخش راه اندازی شده،لطفا با نظرات خودتون ما را در هر چه بهتر شدن کیفیت مطالب منتشر شده یاری نمایید

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید