صدور مجوز کنسرت دچار تغییر شد

اشتراک گذاری :

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یک دستورالعمل جدید برای صدور مجوزاجراهای صحنه ای تغییراتی را ایجاد کرد.

در اعلامیه ای که از سوی دفتر موسیقی منتشر شده به این صورت آمده است :

دفتر موسیقی وزارت ارشاد در رویکردی جدید برای متقاضیان دریافت مجوز اجرای صحنه ای که با دریافت مجوز آلبوم صوتی درخواست اجرای آن را برای مخاطبان روی صحنه دارند، تسهیلاتی را ارائه داده است.

بر اساس شیوه نامه قبلی، برای صدور مجوز اجراهای صحنه ای و کنسرت های موسیقی نیاز به بررسی و تأیید شورای موسیقی این دفتر بوده که این رویه زمان زیادی را به خود اختصاص می داد ولی در دستور العمل جدید دفتر موسیقی تمامی هنرمندان این عرصه که مجوز آلبوم صوتی خود را ازاین دفتر دریافت کرده اند و متقاضی اجرا صحنه ای آلبوم خود برای مخاطبان هستند، با حذف «بررسی شورای موسیقی»، زمان دریافت مجوز اجرای صحنه ای آنها به نصف خواهد رسید.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید