شرح ۱۲ تخلف اصلی خانه موسیقی

108
0
اشتراک گذاری :

رادیو پارسی – دانیال زنگنه : جمعی از اعضای خانه موسیقی با تقدیم نامه‌ای به بازرس اصلی خانه موسیقی ایران ضمن برشمردن تخلفات این نهاد، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به موارد ذیل این نامه شدند.

متن این نامه بدین شرح است:

با توجه به مندرجات موجود در ماده ۲۶ اساسنامه خانه موسیقی و بویژه بند های ۲ الی ۴ ماده مزبور در ذیل وظایف بازرس خانه:

۲۶-۲) نظارت بر حسن جریان امور خانه موسیقی بر اساس اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۲۶-۳) رسیدگی به دفاتر، اسناد ومدارک مالی و اداری.

۲۶-۴) رسیدگی به شکایات اعضاء از هیئت مدیره و شورای عالی موسیقی و مدیرعامل و ارائه گزارش به مجمع عمومی.

 و نیز با توجه به مصوبه راهبردی شورای عالی خانه  موسیقی بتاریخ دهم آبانماه یکهزار سیصد و نود و یک خورشیدی مبنی بر “برخورد جدی هیئت مدیره با هر عضوی از کانونها و در هر جایگاهی، در صورت پیدا کردن زاویه با سیاستگذاری ها، مفاد اساسنامه و تصمیمات قانونی هیئت مدیره “، خواهشمند است تقاضای امضا کنندگان این نامه در ارتباط با اجرای دقیق مفاد اساسنامه را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به رفع شبهات در عملکرد هیئت مدیره، به وظایف قانونی خود عمل نمائید.

در ادامه، تخلفاتی که نسبت به نص صریح اساسنامه در عملکرد هیئت مدیره ظرف مدت تصدی این هیئت بر راس امور خانه صورت گرفته به اطلاع شما می‌رسد؛

۱–  تخلف هیئت مدیره (یا به زعم جناب مدیر عامل بخشی از اعضای هیئت) از ماده ۲ مبنی بر غیر سیاسی و غیر دولتی بودن خانه با اعلام حمایت هیئت مدیره از یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوره یازدهم (محمدباقر قالیباف):

ماده۲) نوع کانون صنفی ، تخصصی ، غیرسیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی است.

همچنین عدم پایبندی به بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه که شرح جزئیات آن در این نامه خواهد آمد:

۲۰-۲) نظارت بر اجرای دقیق اساسنامه.

۲– عدم برخورد مشخص با یکی از اعضای هیئت مدیره (داریوش پیرنیاکان) در تخلف از بند ۳ ماده ۸ در رابطه با طرح شائبه های پیش آمده پیرامون کتاب منتسب به ایشان (کتاب دوره عالی ردیف استاد شهنازی) همچنین بندهای ۲۰ و ۲۲ ماده ۲۰ :

۸-۳) حمایت از حقوق قانونی و معنوی موسیقی دانان ایرانی در زمینه های مختلف موسیقی.

) رسیدگی به تخلفات اعضاء و اجرای احکام داوری.

۲۰-۲۲) توجه و پی گیری در امور مربوط به تامین حقوق معنوی اعضاء از جمله حقوق مولفین و مصنفین.

۳– همچنین عدم سلب عضویت ایشان (داریوش پیرنیاکان) طبق بندهای ۱و ۳ ماده ۱۳ از سوی هیئت مدیره:

ب: موارد سلب عضویت:

۱) عدم پایبندی به اساسنامه و ضوابط و آیین نامه های اجرایی و مصوبات مجمع عمومی .

۳) انجام اقداماتی که مغایر با شئونات حرفه ای موسیقی دانان باشد.

(درصورتی که هیئت مدیره برای اهمال خود در این زمینه به مصوبه شورای عالی متوسل گردیدند، لطفا صورت جلسه یا مصوبه رسمی شورای عالی مبنی بر عدم تخلف ایشان در رابطه با پرونده مذکور به جراید، اصحاب رسانه و امضا کنندگان این نامه جهت تنویر افکار عمومی ارائه شود)

۴-  تخطی از بند ۲۶ ماده ۸، بند ۲۱ ماده ۲۰  و نیز بند ۹  ماده ۲۰ در رابطه با مشکلات پیش آمده در پرونده تعاونی مسکن، کانون سازندگان ساز و همچنین عدم حضور اعضای مسئول در جلسات نقد و بررسی عملکرد ۱۵ ساله خانه موسیقی “ضرب اصول”.

۸-۲۶) تمهید زمینه های لازم جهت برقراری حکمیت در حل اختلافات اعضاء خانه موسیقی با اعضاء و طرف دیگر در صورت ارجاع طرفین.

۲۰-۹)  تشکیل شورای داوری و نصب مشاور حقوقی.

۲۰-۲۱) رسیدگی به امور رفاهی اعضاء و تشکیل نهادهای رفاهی و تعاونی های مربوطه

لازم بذکر است که عدم پایبندی اعضای هیئت مدیره به این بند باعث طرح شکایت در مجامع قضایی و بی آبرویی خانه در بین اصحاب رسانه و بدنه موسیقی کشور گردیده.

۵– همانگونه که مستحضر میباشید، طبق بند ۴ ماده ۱۳ در فصل دوم اساسنامه و ذیل عنوان عضویت، تنها افرادی عضو خانه محسوب میشوند که علاوه بر دارا بودن شرایط حرفه ای، اقدام به پرداخت حق عضویت سالانه نمایند. همچنین با توجه به بند دوم بخش سلب عضویت افرادی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت ننمایند، عضویت آنها سلب گردیده و در آمار اعضا برای حد نصاب مجامع عمومی جزو آمار محسوب نمیگردند. اما سالهاست که علیرغم نص صریح اساسنامه، بند ۲ سلب عضویت اعضا مغفول مانده و بر اساس آمار های کانون های خانه کلیه انتخابات ها به مرحله دوم کشیده میشود و این مسئله شائبه هایی را پیرامون تخلفات در انتخابات را ایجاد نموده است. بدین وسیله از شما تقاضا مندیم که با پیگیری اجرای این بند از اساس نامه، کلیه اعضایی که پرداخت حق عضویت آنها محل سوال است، طبق فرایند های قانونی و البته با اعلام اولتیماتوم و تعیین تاریخ به جهت پرداخت حق عضویت اقدام نمایند و در غیر اینصورت عضویت آنها سلب گردیده، از آمار کانون ها حذف شوند تا انتخابات آتی و پیش روی بعدی با حداقل شائبه ها برگزار گردد.

۶– ضمنا مورد اختلافی عظیمی در مسائل مالی مرتبط با حق عضویت ها صورت گرفته است. بدین شرح که در پی اقدام اخیر صندوق اعتباری هنر و الزام به پرداخت حق عضویت اعضایی که پرونده بیمه آنها معلق شده بود، اعضا موظف به پرداخت حق عضویت های معوقه بر طبق آخرین نرخ مصوب مجمع گردیدند. سوال اینجاست اگر بنا بوده است حق عضویت های معوقه پرداخت شود چرا با نرخ سالهای گذشته محاسبه نگردیده و این رقم عظیم اختلاف مبالغ حق عضویت های سالانه مصروف چه اموری شده است؟ آیا این یکسان سازی نرخ معوقات بر اساس حق عضویت سال ۹۴، به تائید مجمع عمومی رسیده است یا خیر؟

۱۷-۱) تصویب حق عضویت سالانه.

۷– تغییر مواد اساسنامه در سایت خانه بدون طی مراحل قانونی (ثبت شرکت ها و موسسات فرهنگی و هنری) و بالتبع آن عدم برگذاری انتخابات کانون ها و هیئت مدیره اصلی.

اساسنامه ای که در حال حاضر بر روی سایت خانه موجود است، تاریخ ثبت ۱۳۷۹ را بر خود دارد. در حالیکه اساسنامه ای که در سال ۷۹ به ثبت رسیده است با موادی که در حال حاضر بر روی سایت قابل مشاهده است تناقض دارد و این امر نمونه بارز جعل و دست بردن در اسناد دولتی و رسمی کشور میباشد. نمونه های زیر جهت مثال به اطلاع میرسند:

ماده ۱۶) مجمـع عمومی عادی خانه موسیقـی که متشکل از ۵ نفر از اعضا ی پیوستــه هیئت مدیره هر یک از کانون های تخصصی و حرفه ای مختلف فعال در خانه موسیقی می باشد، حداقل یکبار در سال بنا بر دعوت هیئت مدیره خانه موسیقی یا بازرسان و یا یک سوم اعضای مجمع و حداکثر ۱۵ روز پس از ارسال دعوت نامه تشکیل می گردد.

*- در اساسنامه اصلی و قانونی خانه، اشاره ای به پیوسته بودن اعضای هیئت مدیره کانون ها برای شرکت در مجمع عمومی نشده است.

ماده ۱۹) هئیت مدیره خانه موسیقی مرکب از ۷ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که از میان اعضای پیوسته کانون های تخصصی در مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

*- در اساسنامه اصلی و قانونی خانه مدت تصدی هیئت مدیره ۲ سال است.

۸– بر طبق قوانین رسمی جمهوری اسلامی لزوم درج موارد زیر برای اطلاع همگان باید در رابطه با اساسنامه در اختیار باشد که متاسفانه چنین نیست:
شماره ثبت – شناسه ملی – کد اقتصادی – تاریخ ثبت – عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی

۹– بر طبق آئین نامه داخلی کانون ها و نیز با تأسی به مواد ۱۶ و ۲۵ اساسنامه خانه:

ماده ۱۶) مجمـع عمومی عادی خانه موسیقـی که متشکل از ۵ نفر از اعضا ی پیوستــه هیئت مدیره هر یک از کانون های تخصصی و حرفه ای مختلف فعال در خانه موسیقی می باشد ، حداقل یکبار در سال بنا بر دعوت هیئت مدیره خانه موسیقی یا بازرسان و یا یک سوم اعضای مجمع و حداکثر ۱۵ روز پس از ارسال دعوت نامه تشکیل می گردد.

ماده ۲۵) مجمع عمومی از میان نامزدهای حاضر در جلسه مجمع یک نفر را به عنوان  بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید.

هیئت مدیره کانون ها و بازرسان موظف به برگزاری جلسات مجمع عمومی کانون های تخصصی هستند. اما متاسفانه از انتخابات گذشته در سال ۸۹ تا کنون هیچکدام از کانون ها اقدام به برگزاری مجامع سالانه و انتخاب بازرسان نکرده اند.

۱۰– عدم رعایت بند ۴ ماده ۲۳ در مورد عزل اعضای شورای عالی طبق مفاد بند مذکور در صورتی که حتی جراید و مطبوعات کشور اذعان به عدم حضور برخی از اعضای شورای عالی در کشور بمدت بیش از ۶ ماه داشته اند.

۲۳-۴) غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی ، فوت و یا بیماری صعب العلاج و سفر بیش از شش ماه هر یک از اعضاء در حکم استعفا تلقی گردیده و یکی از اعضاء علی البدل به تشخیص رییس شورا جانشین او خواهد شد.

۱۱– همچنین امضا کنندگان این نامه از جنابعالی درخواست دارند در صورتیکه سخنان مدیر عامل (جناب آقای نوربخش) در زمینه پیگیری پرونده های لغو غیرقانونی کنسرت ها جامه عمل پوشانده، جزئیات این پیگیری ها توسط کمیته حقوقی خانه موسیقی شامل شماره نامه ها یا شماره پرونده قضایی تشکیل شده در مجامع قضایی یا ارگان های مربوطه را اعلام بفرمائید.

۱۲– انحلال بی سبب و غیر قانونی هیئت مدیره سازندگان ساز:

انحلال و وقایع وابسته به این پرونده هیچگونه وجاهت قانونی و اساسنامه ای نداشته و طبق اساسنامه خانه، هیچ ماده یا تبصره ای برای این اقدام هیئت مدیره اصلی پیش بینی نشده است. (ماده ۲۰ اساسنامه: وظایف هیئت مدیره). در نهایت ممکن است هیئت مدیره با تاسی به بند بیست ماده بیست؛

۲۰-۲۰) رسیدگی به تخلفات اعضاء و اجرای احکام داوری

اجرای حکم داوری توسط شورای داوری مندرج در بند نه همین ماده،

۹-۲۰) تشکیل شورای داوری و نصب مشاور حقوقی.

عمل خود را توجیه نمایند. لازم بذکر است که حکم داوری شورای مربوطه هیچگاه به هیئت مدیره کانون سازندگان ساز ابلاغ نشد و هیئت مدیره به صورت خودسر اقدام به انحلال کانون مذبور نمود.

در پایان خواهشمندیم با توجه به موارد مذکور و نیز وظایف قانونی مندرج در ماده ۲۶ اساسنامه و بویژه بند چهارم این ماده؛

۴-۲۶) رسیدگی به شکایات اعضاء از هیئت مدیره و شورای عالی موسیقی و مدیرعامل و ارائه گزارش به مجمع عمومی.

نسبت به تهیه گزارش و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام فرمائید. یا در صورت لزوم مطابق بند پنجم ماده ۲۶؛

۵-۲۶) دعوت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده .

نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نمائید.

همچنین خواهشمندیم مراتب پیگیری و انجام امور مرتبط و درخواستهای آن را ظرف مدت یک ماه به نمایندگان امضا کنندگان این نامه (آقایان محسن ثقفی و رامتین غفاری) اعلام بفرمائید.

لازم بذکر است رونوشتی از این نامه به مطبوعات و رسانه ها جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی ارسال میگردد. امید است با رعایت موازین قانونی بتوانید نماینده ای امین و مطمئن برای صنف موسیقی بوده و در جهت پیشبرد امور مربوط به هنر موسیقی در کشور موفق باشید.

با آروزی توفیق روزافزون برای شما

رونوشتی از این نامه به نهادهای زیر نیز ارسال خواهد گردید:

دبیر خانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اداره ثبت شرکت ها و موسسات، معاونت هنری وزارت ارشاد، حراست وزارت ارشاد، دفتر وزیر ارشاد

امضا کنندگان:

۱- محسن ثقفی، آهنگسازان

۲- رامتین غفاری، نوازندگان ایرانی

۳- علیرضا جواهری، نوازندگان ایرانی

۴- مازیار شاهی، نوازندگانِ ایرانی

۵- رویا احمدی، مدرسان

۶- علیرضا بنایی زاده، نوازندگان ایرانی

۷- کورش شکوهی، سازندگان ساز

۸- علی قورچیان، نوازندگانِ ایرانی

۹- مهدی حسنی، آهنگسازان

۱۰- وحید شب بویی جم، سازندگان ساز

۱۱- مهدی حبیبی، سازندگان ساز

۱۲- داریوش حجازی، نوازندگانِ کلاسیک

۱۳- آیدین  صمیمی مفخم، آهنگسازان

۱۴- پیروز ارجمند، آهنگسازان

۱۵- مهشید‌خیرالدّین، نوازندگانِ ایرانی

 

 

منبع: فارس
اشتراک گذاری :

پاسخ دهید