آسمان هم زمین می خورد

اشتراک گذاری :

دانشگاه روز خوبی نداشتم ، پس از اتمام کلاس بدون خداحافظی بیرون آمدم ، بی اختیار به سمت مترو رفتم ، ایستگاه بهشتی ، خیابان سرافراز ، همون کافه همیشگی با آهنگای لایتش جالب بود برام که آدرس هم برام نوستالژی داشت ، وقتی مسیری رو پا به پا دیده باشی تنهایی …

نه اینکه مهم باشه ، نه ولی دلتو از جا میکنه.

داخل که رسیدم سر میز همیشگی نشستم ، قهوه روی میز بود … هیچ حواسم نبود ، دو فنجان ریختم.

حواسم جمع موزیک شد،دقت کردم:

” من و تو و زمین حضوری اتفاقی
خطوط خالی از خمیم و بی تلاقی”

آلبوم «جاده می رقصد» دومین آلبوم گروه «چارتار» ، چهار وجه تمایز و اشتراک که به زیبایی در کنار هم میرقصید ، «آرش فتحی» این موسیقی ها را پیراسته ، احسان حائری شاعر است ولی شاعر نیست ، نت را میبیند و تمامی معنا را در لغات جاری می کند.

آیین احمدی فر جزء اولین و نهایی که اول و آخر را تمام میکند و نمود این آواز صدایی از آرمان گرشاسبی…جمعی کامل که پس از زمین زدن آسمان با رقص جاده به پیش میرود ، فریاد عمق سکوت صدا در موسیقی عذابی شیرین بهم میداد، حسی شبیه تلخی قهوه.
تمام خیالم را این افکار پیش میبرد؛ زمانی که هیچ در هیچ نیست،یا حضوری اتفاقی در زمان نیستی همراه لیلاچه ای رخ می دهد یا جاییکه آسمان هم زمین میخورد و در فرار از آن پشت هر رفتن جاده میرقصد.

ناگهان سکوت رشته افکارم را پاره کرد.

صدای درب خروجی آمد ، هر دو فنجان خالی بود…سریع به بیرون رفتم، چیزی نبود.
برگشتم …کافه ای نبود …

 

 

 

نویسنده: امین غلامی

منبع: اختصاصی رادیو پارسی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید